aktualności

Zapraszamy do współpracy hodowców i rolników.
Kontakt do ŁukPasz:

Biuro Obsługi klienta
Tel.: +48 539 524 446
e-mail: info@lukpasz.plJesteśmy w Izbie Zbożowo-Paszowej

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz (Izba Zbożowo-Paszowa) reprezentuje podmioty zajmujące się przetwórstwem zbóż, handlem, nasion oleistych, a ponadto produkcją i obrotem paszami. Od 1997 roku izba jest widocznym głosem branży zbożowo-paszowej w Polsce.

Dołączenie Łukpasz Sp. z o.o. jest okazją do dzielenia się wiedzą, kontaktami i dobrym praktykami. Działając wspólnie chcemy również mieć głos w debacie dotyczącej rynku rolno-spożywczego, szczególnie w kontekście zbóż i produkcji pasz.

Więcej o izbie:
http://www.izbozpasz.pl/wszysto-o-izp.php

Oficjalne otwarcie wytwórni pasz w Łukowie

240 tys. ton rocznie – tyle będzie wynosić planowana wydajność ŁukPasza – nowej wytwórni pasz dla broilera kurzego autorstwa SuperDrob. Powstanie tego podmiotu to kolejny etap w budowaniu niezależności organizacyjnej i podnoszeniu swojej pozycji na rynku przez grupę rolno-spożywczą z Karczewa.

Dzięki tej inwestycji, SuperDrob rozwija budowę własnego ekosystemu. Posiadanie wylęgarni, ferm, zakładu przetwórstwa i dystrybucji produktów, a także wytwórni pasz, pozwoli jej na oferowanie rozwiązań od pola po półkę sklepową. Taka struktura organizacyjna zagwarantuje uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych oraz pełną kontrolę nad jakością i bezpieczeństwem produktów na wszystkich etapach.

Efektem powstania zakładu ŁukPasz jest to, że hodowcy broilera kurzego (współpracujący z SuperDrob) będą mieli zapewnione dostawy najwyższej jakości pasze. Wytwórnia pozwoli na kontrolę kosztową oraz jakościową kolejnego etapu łańcucha dostaw w procesie produkcji drobiu. W zakładzie są obecnie produkowane pełnoporcjowe mieszanki pasz w strukturach dla broilera kurzego: starter, grower, finisze oraz pasze specjalistyczne dla stad reprodukcyjnych.

Łukpasz współpracuje z kilkuset gospodarstwami i hodowcami drobiu. Wytwórnia dobrze działa, gdy są surowce, gdy jest dobra technologia, gdy są klienci. Jesteśmy z rolnikiem, jesteśmy z hodowcami, parterami biznesowymi na dobre i na złe. Zapewniamy im dobrej jakości pasze i pomagamy w wielu sytuacjach. Jako spółka w Grupie SuperDrob, tworzymy ekosystem zintegrowanej produkcji. Z jednej strony tworzymy rynek dla rolników, z drugiej zaś strony sami od niego zależymy. Chcemy być blisko naszych partnerów biznesowych, tak aby czuli się z nami jak w rodzinie.
– wyjaśnia Piotr Grzonkowski, prezes firmy ŁukPasz i członek zarządu ds. finansowych w SuperDrob S.A.

SuperDrob należąc do największych firm w branży drobiarskiej na rynku polskim (zarazem będąc znaczącym eksporterem), chce dalej podnosić standard swoich produktów oraz zwiększać skalę swojej produkcji. W szczególności, że zapotrzebowanie na tego typu produkty jest ogromne. Obecnie 60% produkcji zbóż w Polsce jest przeznaczone dla przemysłu paszowego. Tylko w rodzimej branży drobiarskiej jest ponad 177 mln sztuk zwierząt do wyżywienia.

Rolnik jest bardzo ważny dla spółki ŁukPasz i grupy SuperDrob. Tu zaczyna się niemalże wszystko. To On dostarcza surowiec, to On ma bezpośredni kontakt ze zwierzętami, to On sukcesywnie może zwiększać swoje dochody i inwestować w dalszy rozwój, przyczyniając się jednocześnie do sukcesywnego wzrostu regionu, w którym mieszka czy też prowadzi działalność gospodarczą.
– mówi Piotr Grzonkowski, prezes firmy ŁukPasz i członek zarządu ds. finansowych w SuperDrob S.A.

Grupa SuperDrob to firma z długą tradycją. Już od 26 lat produkuje oraz przetwarza drób. Od kilku lat jej rozpoznawalność na rynku krajowym wzrasta poprzez m.in. oferowanie produktów premium (Kurczaka Sielskiego), a także poprzez swoją pozycję jako eksportera w Unii Europejskiej oraz Chinach. W 2018 r. Grupa SuperDrob osiągnęła obrót wysokości ok. 1,5 mld zł.

Najważniejsze fakty:

 • - Wybudowana wytwórnia pasz dla broilera kurzego ma planowaną wydajność na poziomie 20 000 ton na miesiąc, co pozwoli na produkcję prawie 240 tys. ton rocznie.
 • - Zespół pracowników zakładu to ponad 35 osób.
 • - Inwestycja w zakład ŁukPasz kosztowała niemalże 57 mln zł.
 • - Wykonawcą inwestycji jest spółka Wenglorz z Olsztyna. Partnerem biznesowym jest bank BNP Paribas.
 • - Zakład jest zlokalizowany w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ul. Strzelnicza 9).


ŁukPasz wspiera najbardziej potrzebujących

Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie Spółka ŁukPasz wspiera najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. Przygotowaliśmy 100 zestawów paczek z produktami spożywczymi, które w dniu 24.01.2017 zostały przekazane podopiecznym MOPS.Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Spółka ŁukPasz dołączyła do największej i najszlachetniejszej orkiestry, która gra dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

Więcej o XXV Finale WOŚP w Łukowie na stronie OSIRWizyta w wytwórniach pasz

W związku z zainteresowaniem mieszkańców Łukowa wokół projektu inwestycji wytwórni pasz ŁukPasz, w dniu 7 kwietnia br., spółka zorganizowała wyjazd studyjny dla mieszkańców i zainteresowanych osób. Celem była wizyta w wytwórniach pasz – w Olsztynku (NUTRIPOL) oraz w Grajewie (AgroCentrum).

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 25 osób. Mieszkańcy Łukowa, dziennikarze, władze gminy, uczniowie ze szkół oraz eksperci ds. ochrony środowiska.

Pobyt na terenie wytwórni pasz był okazją, aby sprawdzić, czy inwestycje tego typu są uciążliwe dla otoczenia. Jak zapewniał Tomasz Semenowicz, zarządzający ŁukPasz Sp. z o.o., tego typu inwestycje nastawione są wyłącznie na mieszanie pasz roślinnych. Co więcej, zakłady są budowane tak, aby oddziaływanie na środowisko było ograniczone do strefy zakładu.

Uczestnicy wyjazdu mieli też okazję spotkać się i porozmawiać z Burmistrzem Olsztynka, który w otwarty sposób mówił o problemach i korzyściach wynikających z bliskości wytwórni pasz, która nieprzerwanie działa w Olsztynku od prawie 40 lat.

Produkcja pasz suchych dla kurcząt, polega na rozdrabnianiu, mieszaniu i granulowaniu naturalnych składników takich jak zboża, śruty rzepakowe i sojowe.

Do pasz dodaje się dodatki witaminowe, minerały oraz tłuszcze roślinne (powstają tzw. pasze wegetariańskie wg wymagań i standardów UE). Projekt zakłada budowę wytwórni pasz o mocy 20 000 ton miesięcznie gotowej paszy dla drobiu.

W Łukowie wytwórnia pasz ŁukPasz powstanie na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Umowa z gminą została podpisana 9 grudnia 2015 r, na podstawie udzielonego zezwolenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - w dniu 25 listopada 2015 roku.

Proces produkcji pasz

Mieszanki paszowe dla drobiu produkowane są w oparciu o naturalne składniki takie jak zboża (kukurydza, pszenica, pszenżyto), roślinne pasze białkowe i oleiste (poekstrakcyjna śruta sojowa, śruta słonecznikowa, rzepak) oraz komponenty mineralne i blendy witaminowe.

W żywieniu drobiu, jak również w żywieniu pozostałych zwierząt gospodarskich od 2003 roku zakazane jest stosowanie mączek mięsno-kostnych i innych surowców pochodzących z utylizacji zwierząt padłych lub odpadów poubojowych.

W związku z tym faktem, w wytwórni pasz dla drobiu zakazane jest stosowanie odpadów poubojowych oraz ich składowanie, przechowywanie czy przetwarzanie.

Technologia produkcji mieszanek paszowych dla drobiu polega na rozdrobnieniu, wymieszaniu i obróbce termicznej surowców paszowych. Proces ten nie wiąże się z emisją odorów lub szkodliwych zanieczyszczeń i jest w pełni bezpieczny dla otoczenia i środowiska.

ŁukPasz Sp. z o.o.

Relacja z wizyta w mediach:

Podlasie24.pl
Lukow24.pl


5 faktów o planowanej inwestycji

ŁukPasz jest spółką celową powołaną do uruchomienia projektu pod nazwą Budowa Wytwórni Pasz w Łukowie.

Niniejsza spółka została wspólnie powołana przez:

 • - Spółkę INTEGRA oraz
 • - Grupę Kapitałową Rolmex S.A. (której przeważającym aktywem jest Grupa Kapitałowa Indykpol S.A.)
 • Prezesem ŁukPasz jest Tomasz Semenowicz.

Czym jest wytwórnia pasz?

Produkcja pasz suchych dla kurcząt, polega na rozdrabnianiu, mieszaniu i granulowaniu naturalnych składników takich jak zboża, śruty rzepakowe i sojowe.

Do pasz dodaje się dodatki witaminowe, minerały oraz tłuszcze.

Projekt zakłada budowę wytwórni pasz o mocy 20 000 ton miesięcznie gotowej paszy dla drobiu.

W produkcji wyklucza się stosowanie się odpadów, zwłaszcza poubojowych! To jest zakazane w polskim i europejskim prawie.

Wytwórnia pasz składa się z silosów, wieży technologicznej, pomieszczeń magazynowych i biurowych oraz ekspedycji (wizualizacja wytwórni).

Liczby i środowisko

 • - Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
 • - Zakończenie budowy po ok. 12 miesiącach
 • - Planowane zatrudnienie 30-40 osób
 • - Budżet projektu – 50 mln złotych
 • - Produkcja pasz oparta jest o składniki zbożowe
 • - Wytwórnia zapewnia brak uciążliwych odpadów czy ścieków
 • - Jesteśmy pierwszym inwestorem w nowej strefie ekonomicznej

Lokalne firmy

Pasze z wytwórni są przeznaczone dla hodowców broilerów – zapraszamy hodowców do współpracy. Zboża będą kupowane od okolicznych rolników.