O inwestorze

ŁukPasz Sp. z o.o.

ŁukPasz Sp. z .o.o. to spółka celowa powołana do budowy Wytwórni Pasz w Łukowie. Planowana miesięczna zdolność produkcyjna wytwórni to 20 000 ton pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla brojlerów kurzych. Wspólnikami spółki ŁukPasz są Integra Sp. z o.o. oraz Rolmex S.A.

Projekt zakłada budowę wytwórni pasz o mocy 20 000 ton gotowej paszy miesięcznie dla brojlera kurzego.

Aktualności:

Karta Informacji o Przedsięwzięciu jest już udostępniona, do wglądu w Urzędzie Miasta Łuków.

Lokalizacja

Inwestycja ma powstać w podstrefie Łuków na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. W dniu 25 listopada 2015 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała decyzję, na podstawie której udzieliła spółce „Łukpasz” zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

inwestujunas.pl

Wytwórnia Pasz w Łukowie

 • WYTWÓRNIA JEST BEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA I LUDZI

  Produkcja będzie odbywać się w przyjazny dla środowiska sposób, BEZ emisji do otoczenia, uciążliwych zapachów, zanieczyszczeń oraz bez odpadów.

 • SZANSA DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

  Zboża będą kupowane od okolicznych rolników! Powstaną nowe miejsca pracy bezpośrednio w wytwórni. Wzrośnie zapotrzebowanie na usługi takie jak: transport, sprzątanie, posiłki regeneracyjne, remonty i wiele innych. Wzrośnie zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne, konserwacyjne, remontowe, biurowe i inne.

 • WYTWÓRNIA JEST BEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA I LUDZI

  Produkcja pasz jest BEZ dodatków odpadów i produktów poubojowych. Do mieszanek paszowych stosuje się dodatki witaminowe, minerały oraz tłuszcze roślinne (powstają tzw. pasze wegetariańskie wg wymagań i standardów UE). Przykładowy udział składników w paszach drobiowych przedstawia poniższa tabela. Proporcje mogą się wahać w zależności od stosowanych receptur i relacji kosztowych, jednak zasada doboru składników jest stała.

  Składnik Udział %
  Zboża 70%
  Poekstrakcyjna śruta sojowa 23%
  Oleje roslinne 3%
  Śruty roślin oleistych 1%
  Dodatki witaminowe i inne 2%
  Dodatki mineralne 1%

 • SZANSA DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

  Współpracujemy z lokalnymi rolnikami, dostawcami i podwykonawcami

 • WYTWÓRNIA JEST BEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA I LUDZI

  BEZ odprowadzania odpadów i ścieków do środowiska. Wytwórnia pasz nie produkuje mączek, tylko pasze. Surowce, które są używane w produkcji pasz to naturalne składniki. W większości są to zboża i surowce białkowe jak np. śruty sojowe, słonecznikowe itp.

 • SZANSA DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

  Wzrośnie zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne, konserwacyjne, remontowe, biurowe i inne. Na współpracy ze spółką ŁukPasz zyskają lokalni przedsiębiorcy i społeczność lokalna.